De Samenstelling Raad van Kerken

De Protestantse gemeente te Oegstgeest (PGO), de Rooms-katholieke parochie H. Augustinus, Parochiekern H. Willibrord  te Oegstgeest (RKO), de Nederlands   Gereformeerde Kerk Oegstgeest en omstreken (NGKO), de Vereniging Protestantse  Gemeente Oegstgeest (VVP-PGO), de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (neemt als waarnemer deel aan de activiteiten).

De Raad is per 23-05-2016 als volgt samengesteld:

Cor van Beuningen, (RKO), voorzitter, 5237002, 0649700912
Jasper de Kogel, (PGO), secretaris, 5155226, 0622270291
Alies van Tuijl, (NGKO), penningmeester a.i., 5150045, 0610855507
Peter van Beurden, (RKO), 5620027
Dik Kompier, (RKO), 5722759
Aart Verburg, (PGO), 5152053
Tjeerd Heslinga, ( GKVO), 5170700
Koos van der Bruggen, (RKO), 5175799
Jenneke van der Wal, (PGO), 3015042

Rekeningnummer Raad van kerken Oegstgeest: ING 1997637 Klik hier voor de statuten van de RvK