Eerste bijeenkomst

Op 14 april is een eerste bijeenkomst geweest vanuit het DPO voor alle betrokken diaconieën van Oegstgeest. De kennismaking onderling werd als zeer welkom ervaren. Naast toelichting op de taken van het DPO heeft JobHulpmaatje een presentatie aan de diaconieën gegeven. Daarbij werd de uitnodiging gedaan aan de kerken om het project actief op te pakken. Ook is er doorgesproken over de wensen en mogelijkheden voor het diaconaal platform. De welkome opvang van vluchtelingen bleek hierbij de belangrijkste behoefte. Het DPO heeft aangegeven actief overheid en COA te benaderen om kerken te benaderen met een hulpvraag. Extra ondersteuning in het DPO rond dit dossier zou wenselijk zijn.  De avond is afgerond met de belofte later in 2016 een tweede avond te organiseren. 

Oprichting Diaconaal Platform

Diaconie is hulp bieden aan allen die het nodig hebben, uitgaande van de bijbelse opdracht om naar de naaste om te zien. Deze hulp wordt al door veel kerken vorm gegeven vanuit hun eigen gemeenschap.

Het Diaconaal Platform Oegstgeest (DPO) wil de diaconale hulp bundelen waar dat kan en nodig is en wil de kennis en kunde delen die in de Oegstgeester kerken aanwezig is.

Het idee van een Diaconaal Platform is niet nieuw. In veel plaatsen in Nederland is al een dergelijk platform actief. Omdat de laatste jaren in Oegstgeest veel diaconale  initiatieven en projecten  zijn gestart is het moment aangebroken om ook een diaconaal platform voor Oegstgeest op te richten.

De denkgroep heeft gekozen voor een lichte constructie om ruimte te creëren en mee te kunnen bewegen in het proces van de ontwikkelingen.

Lees verder...