Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Raad van Kerken Oegstgeest (http://www.raadvankerkenoegstgeest.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Raad van Kerken Oegstgeest betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Raad van Kerken Oegstgeest.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Raad van Kerken Oegstgeest berusten bij Raad van Kerken Oegstgeest. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Raad van Kerken Oegstgeest is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Raad van Kerken Oegstgeest, info@raadvankerkenoegstgeest.nl.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door Raad van Kerken Oegstgeest.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Raad van Kerken Oegstgeest geeft Raad van Kerken Oegstgeest geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Raad van Kerken Oegstgeest.

Raad van Kerken Oegstgeest kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Raad van Kerken Oegstgeest, de onmogelijkheid de website van Raad van Kerken Oegstgeest te gebruiken, uit de levering van diensten door Raad van Kerken Oegstgeest of het gebrek aan levering van diensten door Raad van Kerken Oegstgeest.

Wijzigingen voorwaarden

De inhoud van de website van Raad van Kerken Oegstgeest wordt regelmatig bijgewerkt. Raad van Kerken Oegstgeest behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Raad van Kerken Oegstgeest te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 31 oktober 2007.