Activiteitenprogramma 2019 - 2020

Thuis

Waar kom je thuis? Waar ben je vertrouwd? Voor veel mensen roept thuis een warm gevoel op. Het is de plek waar je lief en leed deelt. Waar je gezien en herkend wordt. Je hoeft je thuis niet anders voor te doen dan je bent. Je bent er op je gemak.

Of je nu wel of niet thuis bent in een kerk, de kerken van Oegstgeest heten iedereen meer dan welkom. Geniet van alle lezingen, toneel, muziek, verhalen, discussie, inspiratie, films, maaltijden en mooie gesprekken.

Reina Albracht, Harm Bosscher, Erik Flikkenschild, Anja Froeling, Eke de Gier en Margo Mulder werkgroep vorming Raad van Kerken Oegstgeest

Klik hier voor het groene boekje

Activiteitenprogramma 2017 – 2018 “Kwetsbaar”

In dit boekje staan genoeg mooie aanleidingen om zelf oog te hebben voor alles wat kwetsbaar is. Om elkaar te ontmoeten rondom verhalen, muziek of films. En om elkaar te verbazen en te inspireren. Iedereen is meer dan welkom om aan een of meerdere activiteiten mee te doen.

Harm Bosscher, Erik Flikkenschild, Anja Froeling, Eke de Gier, Margo Mulder en Wytske Timmerman - werkgroep vorming Raad van Kerken Oegstgeest.

Klik hier voor het groene boekje 

Buitengewoon 2018 2019

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Het is een veelgehoorde uitdrukking. Gewoon is een groot goed. We kleuren graag binnen de lijntjes en vallen niet te veel op. Zeker niet als we onszelf daarmee buiten de groep plaatsen. We blijven liever in onze eigen bubbel zitten.
De verzuiling mag dan voorbij zijn, toch komen we vooral gelijkgestemden tegen. Mede dankzij de manier waarop internet werkt. Daardoor wordt onze wereld eerder kleiner dan groter.

Dat is jammer want andersdenkenden kunnen onze ogen openen. Mensen als Martin Luther King, Gandhi en de Pakistaanse Malala nemen niet voor lief wat iedereen om hen heen gewoon vindt. Zij schudden ons wakker, raken ons. Dat geldt ook voor Jezus. Juist door onvoorwaardelijk te houden van mensen die buiten de gewone samenleving staan, gaat hij tegen de stroom in en valt op lees verder

Activiteitenprogramma 2017 - 2018

In dit boekje staan genoeg mooie aanleidingen om zelf oog te hebben voor alles wat kwetsbaar is. Om elkaar te ontmoeten rondom verhalen, muziek of films. En om elkaar te verbazen en te inspireren. Iedereen is meer dan welkom om aan een of meerdere activiteiten mee te doen.

Harm Bosscher, Erik Flikkenschild, Anja Froeling, Eke de Gier, Margo Mulder en Wytske Timmerman - werkgroep vorming Raad van Kerken Oegstgeest.

Groene boekje 2016 2017

Wie ben  je?
 
Durf jij jezelf te laten  zien? Gewoon zoals  je bent. Met je mooie en ook je minder  mooie kanten.  Of laat je vooral zien  wie je wilt zijn? Zoals in je online profiel  waarin je vooral de mooiste foto’s  en de grappigste berichtjes plaatst. We delen nu eenmaal graag  wat ons goed staat.  Maar of we onszelf daar ook echt  mee  laten  zien,  is de vraag.
 
We streven  vandaag meer  dan  ooit naar authenticiteit. Naar echtheid. Naar zijn wie we zijn. Toch hoor  je regelmatig om je heen  dat  mensen ‘zichzelf verliezen’. Het lijkt wel of we moeten leren om dicht  bij onszelf te blijven. Dat klinkt als een mooi leerdoel  in het leven, maar  onszelf zijn heeft  ook een egoïstische kant.

Als we alleen maar  doen wat goed voelt voor onszelf, zou de wereld  er niet beter van worden. Een onsje minder ‘ik’ kan het leven een stuk mooier  maken.
 
Het gaat  niet alleen om wie jij zelf bent. De vraag wie de ander is, is minstens zo belangrijk. Hoe gaan  we om met  de mensen om ons heen. Zien we in een ander wel wie hij of zij is. In een vluchteling kun je iemand herkennen die op zoek is naar een beter  bestaan maar  je kunt ook de mens  zien. En als we iemand in een rolstoel tegen komen, kijken we dan  alleen naar een patiënt? In hoeverre helpen wij een ander om tot haar of zijn recht  te komen.
Mens onder mensen: dat  is wie we zijn. Zo ziet God ons. Vergelijk het met hoe  kinderen de wereld  in kijken. Open en onbevangen. Kinderen  hebben
de behoefte niet om zich anders voor te doen dan  ze zijn. En zo kijken ze ook naar de mensen om hen  heen. Met dit activiteitenprogramma hopen we dat u met  diezelfde  onbevangenheid verhalen hoort. Iets van uzelf kunt delen  in
ontmoetingen met  anderen. Of andere mensen zult herkennen in de boeken en films die worden besproken. Voor alle activiteiten geldt  dat  iedereen meer  dan welkom  is.

Klik hier voor het groene boekje
 
Harm Bosscher, Erik Flikkenschild,  Anja Froeling, Eke de Gier en Wytske Timmerman werkgroep vorming Raad van Kerken Oegstgeest

Groene boekje 2015 2016 Wie of wat raakt ons?

Wie of wat raakt ons? Iedere dag krijgen we duizenden prikkels op ons afgevuurd.  Het is onmogelijk om alles tot ons door te laten dringen. We sluiten ons voor  veel dingen af. De zoveelste ramp, ongeluk, geweld, verdriet. 

En toch willen we op sommige momenten juist wel geraakt worden. En zoeken we het zelfs bewust op. Bij een nationale ramp rouwen we massaal met elkaar. We zijn in staat grote emoties met elkaar te delen. We willen alle verhalen horen. Raken ontroerd. Kippenvel.

Als je door iets of iemand wordt (aan)geraakt, zet dat vaak iets in beweging. Mooie woorden door iemand uitgesproken, een zonnige dag, die ene hand op je schouder, een bijzondere ontmoeting, ontroerende filmbeelden of prachtige muziek. Het doet iets met je. Het kan je hoofd op andere gedachten brengen. Het kan je ogen openen – en zelfs je hart. 

Dat klinkt prachtig maar hoe zorg je er voor dat je geraakt kunt worden? Als je hoofd vol is van eigen zorgen en gedachten, is er weinig ruimte. Er moet misschien toch wel iets van een luikje open staan. Als dat lukt, dan komen we dieper bij onszelf. En daarmee ook bij de ander. En misschien zelfs wel bij God.

In het Engels gebruiken we de uitdrukking ‘touched by an angel’. Is dat niet hetzelfde als geraakt worden door God? Momenten waarop iets of iemand ons in de kern weet te raken. Een diepere snaar. Als wij vanuit de kerken van Oegstgeest ook maar iets van dat raken kunnen overbrengen…

Met het programma van komend seizoen, hopen we in ieder geval voldoende te bieden dat boeit. Dat misschien soms ontroert en u bij blijft. En dat u hopelijk ook weet te raken. 

Peter van Beurden, Harm Bosscher, Anja Froeling, Eke de Gier, Jeanette Heikens en Wytske Timmerman - werkgroep vorming Raad van Kerken Oegstgeest

 

Klik hier voor het Grone Boekje

Groene boekje 2014 -2015 Leef de Tijd

Niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik
buiten onze gedachten is geen tijd

Rutger Kopland

Kunnen we de tijd vangen? Laten stilstaan? Vasthouden?

Het lijkt een onmogelijke opgave. We komen maar al te vaak tijd tekort. Tijd om te genieten. Tijd om te geloven. Tijd om te leven.

De tijd wordt ons gegeven. Het is een cadeau dat  we vooral moeten willen ervaren. Toch gaan  we er vaak slordig mee  om.  We verliezen onszelf in de tijd. We worstelen met  onze  agenda in de tegenwoordige tijd. We vinden  het lastig om de verleden tijd los te laten  en verder  te gaan. En als we naar de toekomstige tijd kijken, lopen  we gevaar  in onze  dromen te blijven hangen.

We hebben weinig  grip op de tijd. En misschien  is dat  alleen maar  goed. Want de mooiste tijd in ons leven bestaat toch  vooral uit die momenten waarin we de tijd vergeten. Omdat we in beslag  worden genomen door  een echte ontmoeting, een boeiende film, een adembenemend uitzicht  of een indringend verhaal.  Dan vergeten we de tijd omdat we opgaan in het moment.

De oude  Grieken hanteerden naast het begrip  chronos, dat staat voor opeenvolgende tijd of kloktijd, ook het begrip kairos. Kairos is tijd op zijn best.  Tijd vol geestkracht, vervulde  tijd. De ogenblikken in het leven die tijdloos zijn. En je daarom bij blijven.

We hebben ze allebei nodig  in ons leven. Zonder kloktijd zou onze  economie niet kunnen bestaan. En zouden wij moeite hebben met  de indeling  van ons leven. Zonder kairos leven we de tijd zonder waarde. De tijd vult zich zonder betekenis.

Leef dus de tijd. Met aandacht. Laat momenten niet voorbijgaan, maar  laat ze binnenkomen. Want de eeuwigheid ligt verborgen in het ogenblik. En omgekeerd. We heten u het komende seizoen  van harte  welkom  voor een aantal  prachtige ogenblikken.

Peter van Beurden, Harm Bosscher, Anja Froeling, Eke de Gier, Jeanette Heikens en

Wytske Timmerman  - werkgroep vorming Raad van Kerken Oegstgeest

Op Adem Komen (Het Groene Boekje 2013 2014)

Het is het eerste teken van leven. Ademen. En het is het laatste wat we doen voor we het leven laten: we blazen onze laatste adem uit. Ademen is leven. Maar toch vergeten we vaak te ademen tijdens ons leven. Vergeten we daarmee ook niet te leven?

Af en toe op adem komen  zou ons goed doen. Om los te komen  van alle prikkels, hectiek,  snelheid, lawaai en drukte  die bij ons leven horen. En die er maar  al te vaak voor zorgen dat  we geleefd  worden in plaats  van dat  we leven.

Dat geldt  ook voor de wereld  waarin  we leven. De samenleving die doordraait. Sociale media  die als openbare en kwetsende uitlaatklep worden gebruikt.
Een economie die niet ingesteld is op krimp en dus verkrampt. Een beleid  waarin weinig  plek is voor andere culturen en opvattingen. Ook de wereld  zou er goed aan doen om op adem te komen.

Dat is eng.  Want al lijkt op adem komen  synoniem aan rust, het tegenovergestelde
is vaak het geval. Loslaten brengt ook onrust  met  zich mee.  Onzekerheid. Omdat we dan  pas echt  in contact komen  met  onszelf. En in contact komen  met  elkaar.

Maar oh wat een feest als dat  wel lukt! Als we gewoon zijn. Ontspannen. Zonder schone schijn of maskers.  Dan creëren we ruimte. Innerlijke vrede.  We kunnen weer kracht  voelen.  Energie opdoen. Dan ervaren  we de adem der liefde. En misschien ook wel iets van de adem van God.

In de bijbel staat  het prachtig verwoord: “Ik zal jullie mijn adem geven, zodat  jullie weer tot leven komen” (Ezechiël 37). Op adem komen  om weer te kunnen leven. Dat willen we graag bieden vanuit  de kerken van Oegstgeest. Of we nu op adem komen door  stilte, bezinning of gebed. Of juist door  gesprekken, lezingen, films of muziek.

We heten alle inwoners van Oegstgeest van harte  welkom  voor een adempauze.

Harm Bosscher, Erik Flikkenschild,  Anja Froeling, Eke de Gier, Jeanette Heikens en Wytske Timmerman
Werkgroep vorming Raad van Kerken Oegstgeest

 

klik hier voor het groene boekje 2013 2014

Verbinding (Het Groene Boekje 2012-2013)

We zijn meer individu dan ooit. En toch voelen we ons in deze tijd met anderen verbonden. Getuige onze intense deelname aan stille tochten of geldinzamelingsacties. Het aantal vrienden dat we om ons heen verzamelen. De verbinding die we ervaren met dieren, het klimaat, de natuur.

Als we ons verbonden weten, staan we sterker. We delen iets met elkaar. Verbinding is immers een wederzijds begrip. De verbinding met mensen om ons heen is een horizontale verbinding. Veel mensen voelen en geloven dat er ook zoiets bestaat als een verticale verbinding. Of zoals we wel eens zeggen “een lijntje naar boven”. Een verbinding met God. Met een kracht die groter is dan wijzelf. Het geheim van het leven. Religie komt niet voor niets van het woord religare. Het betekent verbinden. Religie verbindt mensen met God en mensen met elkaar. De kerken van Oegstgeest geloven in die verbinding. Helaas kan religie mensen juist ook ver uit elkaar drijven… Daarom organiseren de kerken ieder jaar tal van activiteiten waar we het gesprek met elkaar aan kunnen gaan. Waaraan iedereen vanuit zijn eigen idee of opvatting kan deelnemen. Met dit programmaboekje nodigen we mensen uit Oegstgeest uit om zich verbonden te voelen. Kom vooral naar een lezing of film. Doe mee aan de vredesweek of aan een van de gespreksgroepen. Bezoek een klooster of een theatervoorstelling. Iedereen is welkom. Werkgroep Vorming van de Raad van Kerken Oegstgeest, Harm Bosscher, Paul van Elsen, Anja Froeling, Eke de Gier, Jeanette Heikens en Wytske Timmerman

Klik hier voor het Groene boekje vol met activiteiten