Kerkdiensten

De leden van de Raad van Kerken nemen als raad regelmatig deel aan de kerkdiensten die wekelijks in de zeven kerkgebouwen van Oegstgeest plaatsvinden.

Bezinningscentrum  KRUISPUNT ( Psychiatrische instelling Rivierduinen). 

Op zondag 15 maart 2015 was vrijwel de complete raad aanwezig in de dienst in het bezinningscentrum Kruispunt van de psychiatrische inrichting Rivierduinen. De dienst  stond onder leiding van de geïnspireerde en inspirerende pastor mevrouw Selma Poppe; Kika Treep  begeleidde het zingen en speelde en zong zelf vrolijke lenteliedjes. De manier waarop de aanwezigen direct bij de viering betrokken werden maakte de dienst tot een bijzondere ervaring voor de leden van de raad.

Hierbij enkele foto's van de kerkdienst

pastor Selma Poppe leidt de dienst
Kika Treep begeleidt, speelt en zingt
De Raad van Kerken met pastor Poppe

Oecumenische kerkdienst 18 januari 2015

Op 18 januari 2015 werd in de H. Willibrord kerk een dienst gehouden met als voorgangers dominee  Iris  van der Heul en pastor  Peter van Beurden; het thema van de viering  was “Water”. Van  veel  plaatsen in Oegstgeest werd  " ik-water " aangedragen,  dat  daarna door een jonge bezoeker  “ wij-water" werd genoemd . Dat hebben de  kerkgangers  gemerkt bij de royale besprenkeling  bij  het einde van de dienst.

Dominee Iris legde aan de hand van het verhaal van de Samaritaanse vrouw aan de bron, het belang van het Levend Water uit en het probleem als mensen zich vast houden aan de door zelf bepaalde grenzen  met uitsluiting van de ander.  

Foto's van de oecumene dienst