Voorstel voor een oecumenisch kerkenfestival in Oegstgeest

Aanleiding

In het recente verleden is er tijdens de Vredesweek een centrale oecumenische zondagochtendviering geweest in de sporthal De Cuyl. Regelmatig vragen mensen of zoiets weer eens kan worden georganiseerd.

Langer geleden werd met Pinksteren een oecumenische manifestatie gehouden (op de markt in Oegstgeest of op het terrein van het Zendingshuis, nu Hendrik Kraemer Park).

In het pastoresconvent heeft een plan gemaakt voor het organiseren van een oecumenisch kerkenfestival in 2019. Op deze site zult u daarover de komende tijd nadere informatie aantreffen. 

Motivatie

We willen als kerken zichtbaar present zijn en zoeken naar verbinding met andere organisaties in ons dorp die actief zijn op het gebied van zingeving en welzijn.

We zoeken de verbondenheid met mensen en organisaties in het dorp en we proberen al die dingen te zien in het licht van het Evangelie. Met de ogen van het geloof herkennen we in wat goed is de kracht van Gods Geest.

Daar willen we samen voor danken en bidden en ons vanuit onze eigen inspiratie weer verbinden met anderen.