Kerkennacht 2013

“Het jongerenkoor Spirit”

Dit jaar(21 juni) jaar organiseerde de Oegstgeester Raad van Kerken  voor het eerst een Kerkennacht . Kerkennachten ontstonden in het buitenland, Zwitserland, Duitsland  en zijn inmiddels ook in ons land een begrip geworden. In Oegstgeest werden bijeenkomsten georganiseerd in de beide Willibrord kerken die het dorp rijk is. Bij de voorbereiding  was er contact met  de Raad van Kerken in Voorschoten . De grote Willibrord  stond in het programma van Oegstgeest centraal.
   In de H. Willibrord kerk van de RK-Augustinus parochie  werd gemusiceerd door Martin Gordijn, orgel en Peter van Beurden, fluit, en was er een boeiende “sing-in” door het jongerenkoor Spirit. De leden van dit koor  hadden ook een actief aandeel in de discussie  met jongeren uit Zoetermeer over het thema  “Jongeren, dragers  van een tolerante multiculturele samenleving?” onder leiding Dr. Huub Flohr, pastoor in Zoetermeer.

Er wordt intensief geluisterd bij de causerie over Willibrordus

In de Groene of Willibrord Kerk van de Protestante Gemeente  presenteerde Aaldert Rus zijn schitterende foto’s, de kerk van binnen en van buiten -  de Groene Kerk in zwart-wit -  , werd het orgel bespeeld door de vaste organist van de kerk, Hans de Jong, en werden er rondleidingen over het kerkhof georganiseerd. De gids, Mevrouw Stierman, leidde de deelnemers langs graven van veel bekende Nederlanders; er was grote belangstelling voor deze bijzondere wandeling.
   Er was eveneens intensieve aandacht voor causerie van de heer Jacques Thorn, historicus, over de betekenis van Willibrord voor de vestiging van het christendom in onze streken. Allerlei voor velen onbekende aspecten van het doen en laten van deze markante persoon werden belicht

Willibrord was meer dan alleen een kerkvader, hij speelde een belangrijke rol in de politieke ontwikkelingen in wat nu Holland heet.
De kerkennacht werd afgesloten met een gemeenschappelijk avondgebed onder leiding van pastor Van Beurden in de Groene Kerk.De Oegstgeester Courant berichtte over een “Mooie start traditie”. De kerkennacht leverde inderdaad bij de deelnemers veel positieve reacties op. De tijd zal leren of het initiatief tot blijvende aandacht zal leiden, met andere woorden of er een traditie ontstaat.