Protestantse gemeente

De Protestantse gemeente te Oegstgeest is gevormd door de samenvoeging van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk. De PGO heeft 3000 leden. Ook de Vereniging Vrijzinnige Hervormden maakt deel uit van de Protestantse gemeente te Oegstgeest. In de drie secties van de PGO zijn drie predikanten aangesteld. De drie predikanten zijn verbonden aan hun sectie, maar niet aan een vaste kerk. Zijn gaan wisselend voor in de zondagsdiensten in de Regenboogkerk of de Groene of Willibrordkerk te Oegstgeest.

Zie de website voor meer informatie lees verder >>

 

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP)
Wat is de VVP? De VVP is een landelijke overkoepelende organisatie van plaatselijke en provinciale vrijzinnige verenigingen, zoals de VVP-Leiden-Oegstgeest. De VVP-Leiden-Oegstgeest is 115 jaar geleden opgericht als Vereniging van Vrijzinnige Hervormden (VVvH), een moderne vrijzinnige beweging binnen de Nederlands Hervormde Kerk. De VVP Leiden-Oegstgeest heeft steeds de banden met de Nederlands Hervormde Kerk en haar kerkrechtelijke principes onderhouden. Na de fusie, waaruit de Protestantse Kerk in Nederland ontstond, paste zij haar naam aan van VVvH naar VVP. Ook na de totstandkoming van de PKN is de VVP altijd deel uit blijven maken  van de PKN. 

Zie de website voor meer informatie lees verder >>