De Raad van Kerken

De Raad van Kerken Oegstgeest is een samenwerkingsorgaan van vier Oegstgeester kerken:

·         De Protestantse Gemeente te Oegstgeest (PGO)

·         De Parochiekern H. Willibrord, Oegstgeest van de H. Augustinusparochie (RK)

·         De Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest en omstreken (NGK)

·         De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Oegstgeest (GKv)

De kerken zijn door Jezus Christus geïnspireerde gemeenschappen van gelovigen, die gastvrij willen zijn voor heel de Oegstgeester samenleving en daar ook gezamenlijk een bijdrage aan willen leveren. De kerken willen “bevrijdend” zijn voor wie zich maar tot hen wenden. Zij hopen enthousiasme te wekken om in Gods teken te leven en zich in te zetten voor anderen.

“God beminnen en de naaste als uzelf” Matteüs 22, 33-40

De Raad van Kerken Oegstgeest is verantwoordelijk voor de uitgave van een gezamenlijk, gratis huis-aan-huis bezorgd kerkblad “OKe”

activiteitenprogramma 2020 - 2021

klik hier voor het groene boekje

Gezamenlijke diensten

Werkt samen in het Diaconaal Platform Oegstgeest

Onderhoudt de contacten met de Raad van Kerken in Nederland