De Raad van Kerken

De Raad van kerken Oegstgeest is van de deelnemende kerken. De Raad is een middel van deze kerken om samen te werken en de beste gezamenlijke bijdrage te leveren aan de Oegstgeester samenleving. In die zin spreken wij hier over: onze kerken.

Onze kerken zijn door Jezus Christus ge├»nspireerde gemeenschappen van gelovigen, die gastvrij willen zijn voor heel de Oegstgeester samenleving. 

Zo verstaat de Raad zijn achterban. Onze kerken willen niets opleggen. Dat zou trouwens nergens toe leiden, want je gelooft alleen als je dat zelf graag wilt, als je je wilt overgeven aan een geloof, als je er voldoende vertrouwen in hebt. 

Onze kerken willen 'bevrijdend' zijn voor wie zich maar tot hen wenden. Zij hopen enthousiasme te wekken om zijn of haar leven in Gods teken te zetten en een inzet voor anderen te geven. Zij willen God beminnen en alle naasten als zichzelf (Mattheus 22, 33-40).

Welke Kerken nemen deel aan de raad

De Protestantse gemeente te Oegstgeest (PGO), waaronder ook de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Leiden-Oegstgeest (VVP-PGO) valt, de Rooms-katholieke parochie H. Augustinus, Parochiekern H. Willibrord  te Oegstgeest (RKO), de Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest en omstreken (NGKO), de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (neemt als waarnemer deel aan de activiteiten).

OKe is voor zover bekend het enige oecumenische huis-aan-huis blad in Nederland. Elke maand worden bijna 10.000 exemplaren op nagenoeg alle adressen in Oegstgeest bezorgd. Met OKe willen de deelnemende kerken laten zien, dat ze midden in ons dorp staan. Hun verhaal is niet ouderwets, maar juist springlevend. Zo'n uniek blad verdient het om op te  waarderen!

Groene boekje 2018 2019

Buitengewoon

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Het is een veelgehoorde uitdrukking. Gewoon is een groot goed. We kleuren graag binnen de lijntjes en vallen niet te veel op. Zeker niet als we onszelf daarmee buiten de groep plaatsen. We blijven liever in onze eigen bubbel zitten.

De verzuiling mag dan voorbij zijn, toch komen we vooral gelijkgestemden tegen. Mede dankzij de manier waarop internet werkt. Daardoor wordt onze wereld eerder kleiner dan groter.

Dat is jammer want andersdenkenden kunnen onze ogen openen. Mensen als Martin Luther King, Gandhi en de Pakistaanse Malala nemen niet voor lief wat iedereen om hen heen gewoon vindt. Zij schudden ons wakker, raken ons. Dat geldt ook voor Jezus. Juist door onvoorwaardelijk te houden van mensen die buiten de gewone samenleving staan, gaat hij tegen de stroom in en valt op lees verder

Diaconaal Platform

Diaconie is hulp bieden aan allen die het nodig hebben, uitgaande van de bijbelse opdracht om naar de naaste om te zien. Deze hulp wordt al door veel kerken vorm gegeven vanuit hun eigen gemeenschap.

Het Diaconaal Platform Oegstgeest (DPO) wil de diaconale hulp bundelen waar dat kan en nodig is en wil de kennis en kunde delen die in de Oegstgeester kerken aanwezig is.

klik hier voor meer informatie

Kerkennacht 2015

De  Raad van Kerken organiseerde in 2015 weer een kerkennacht. De kerkennacht vond plaats op vrijdag 19 juni in de Regenboogkerk

 klik hier om verder te lezen

Groene boekje 2015 2016 Wie of wat raakt ons?

Wie of wat raakt ons? Iedere dag krijgen we duizenden prikkels op ons afgevuurd.  Het is onmogelijk om alles tot ons door te laten dringen. We sluiten ons voor  veel dingen af. De zoveelste ramp, ongeluk, geweld, verdriet.

Het groene boekje is op deze site te vinden door hier te klikken.