De Raad van Kerken

De Raad van kerken Oegstgeest is van de deelnemende kerken. De Raad is een middel van deze kerken om samen te werken en de beste gezamenlijke bijdrage te leveren aan de Oegstgeester samenleving. In die zin spreken wij hier over: onze kerken.

Onze kerken zijn door Jezus Christus geïnspireerde gemeenschappen van gelovigen, die gastvrij willen zijn voor heel de Oegstgeester samenleving. 

Zo verstaat de Raad zijn achterban. Onze kerken willen niets opleggen. Dat zou trouwens nergens toe leiden, want je gelooft alleen als je dat zelf graag wilt, als je je wilt overgeven aan een geloof, als je er voldoende vertrouwen in hebt. 

Onze kerken willen 'bevrijdend' zijn voor wie zich maar tot hen wenden. Zij hopen enthousiasme te wekken om zijn of haar leven in Gods teken te zetten en een inzet voor anderen te geven. Zij willen God beminnen en alle naasten als zichzelf (Mattheus 22, 33-40).

Welke Kerken nemen deel aan de raad

De Protestantse gemeente te Oegstgeest (PGO), waaronder ook de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Leiden-Oegstgeest (VVP-PGO) valt, de Rooms-katholieke parochie H. Augustinus, Parochiekern H. Willibrord  te Oegstgeest (RKO), de Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest en omstreken (NGKO), de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (neemt als waarnemer deel aan de activiteiten).

Groene boekje 2016 2017

Wie ben  je?

Durf jij jezelf te laten  zien? Gewoon zoals  je bent. Met je mooie en ook je minder  mooie kanten.  Of laat je vooral zien  wie je wilt zijn? Zoals in je online profiel  waarin je vooral de mooiste foto’s  en de grappigste berichtjes plaatst. We delen nu eenmaal graag  wat ons goed staat.  Maar of we onszelf daar ook echt  mee  laten  zien,  is de vraag. lees verder

OKe is voor zover bekend het enige oecumenische huis-aan-huis blad in Nederland. Elke maand worden bijna 10.000 exemplaren op nagenoeg alle adressen in Oegstgeest bezorgd. Met OKe willen de deelnemende kerken laten zien, dat ze midden in ons dorp staan. Hun verhaal is niet ouderwets, maar juist springlevend. Zo'n uniek blad verdient het om op te  waarderen!

Diaconaal Platform

Diaconie is hulp bieden aan allen die het nodig hebben, uitgaande van de bijbelse opdracht om naar de naaste om te zien. Deze hulp wordt al door veel kerken vorm gegeven vanuit hun eigen gemeenschap.

Het Diaconaal Platform Oegstgeest (DPO) wil de diaconale hulp bundelen waar dat kan en nodig is en wil de kennis en kunde delen die in de Oegstgeester kerken aanwezig is.

klik hier voor meer informatie

Kerkennacht 2015

De  Raad van Kerken organiseerde in 2015 weer een kerkennacht. De kerkennacht vond plaats op vrijdag 19 juni in de Regenboogkerk

 klik hier om verder te lezen

Groene boekje 2015 2016 Wie of wat raakt ons?

Wie of wat raakt ons? Iedere dag krijgen we duizenden prikkels op ons afgevuurd.  Het is onmogelijk om alles tot ons door te laten dringen. We sluiten ons voor  veel dingen af. De zoveelste ramp, ongeluk, geweld, verdriet.

Het groene boekje is op deze site te vinden door hier te klikken.