Vredesweek 2015

De Raad van kerken heeft in het kader van de Vredesweek 2015  het volgende programma vastgesteld:

Vrijdag 11 september 16.30 uur; op het plein voor het Gemeentehuis - een teken van de plaats van de kerken in onze samenlevingc - wordt  de vredesvlag gehesen ; vanaf die dag wappert deze vlag ook bij de kerken. 

Woensdag 16 september 20.00 uur, Regenboogkerk; vredesweeklezing door Liesbeth van der Heiden; vrije toegang

  De lezing gaat over de vraag hoe kerken en (kerkelijke) vredesbewegingen moeten omgaan met (religieus geïnspireerd) terrorisme.  Enerzijds zijn christenen (potentiële) slachtoffers van dergelijk terrorisme, anderzijds zijn er in het maatschappelijk debat ook geluiden die alle religies over één kam scheren als mogelijke bronnen voor terrorisme. 

 Liesbeth van der Heide MA werkt sinds 2011 bij het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van de Universiteit Leiden. Ze doet onderzoek naar de-radicalisering en rehabilitatie van gewelddadige extremisten, lawfare (de impact van terrorismeprocessen op de staat, recht en de maatschappij), veiligheid in internationale betrekkingen, en  " lone wolf "  terrorisme. Op dit moment coördineert zij een project over de rehabilitatie en re-integratie van gewelddadige extremisten. Binnen dit project worden diverse trainingen ontwikkeld en geïmplementeerd in Zuidoost Azië, Afrika en het Midden-Oosten.

Donderdag 17 september; 19.30 uur,Dorpscentrum; vertoning van de film Agent of Grace met een inleiding door en discussie o.l.v. dr. Koos van der Bruggen; vrije toegang.

  De film Agent of Grace gaat over het leven van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. De film geeft een goed beeld van het leven van Bonhoeffer en zijn strijd tegen het verschrikkelijke nazi regime. Hij werkte in de Duitse contraspionage als geheim agent. In1943 wordt hij gearresteerd en gevangen gezet. Toen de oorlog bijna voorbij was werd hij samen met o.a. de bekende Admiraal Canaris op beestachtige manier door het nazi regime vermoord.

Koos van der Bruggen zal in zijn inleiding op de grote betekenis van Bonhoeffer, die wel eens een protestantse heilige is genoemd, ingaan.

Zondag 20 september; in alle kerkdiensten in Oegstgeest wordt aandacht besteed aan het thema van de vredesweek Vrede verbindt

De RvK hoopt op ruime belangstelling voor dit programma. 

Kleine impressie van de vredesweek 2015

Op vrijdag 11 september werd  op het plein voor het Gemeentehuis de vredesvlag gehesen. De vlag wapperde een week, ook bij alle Oegstgeester kerken en het Dorpscentrum.

Tijdens de vredesweek sprak  Liesbeth van der Heide  de vredesweek lezing uit: 'hoe kerken en ( kerkelijke) vredesbewegingen moeten omgaan met (religieus) geïnspireerd) terrorisme'.

Ook werd een film vertoond over het leven van - en zijn strijd tegen  het nazisme - Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, die wel een protestantse heiige werd genoemd werkte in de Duitse contraspionage en werd vlak voor het eind van de tweede wereldoorlog door het Hitler regime vermoord.

de vredesvlag  wordt gehesen door burgemeester Waaijer en RvK secretaris  Van der Ven

Liesbeth van der Heiden spreekt

 

Napraten( Liesbeth van der Heiden  en Aaltje Knoop) 

Vredesweek 2014

Impressies van de Vredesweek 2014 in Oegstgeest Wapen je met Vrede

In de aanloop naar de vredesweek werd er in de locale pers veel aandacht besteed aan het programma: columns en interviews in de Oegstgeester Courant. Ook  publiceerde dezelfde krant uitgebreid over het programma en verschenen er verslagen over de verschillende activiteiten.

De vredesweek werd dit jaar op vrijdag 19 september geopend met het hijsen van de vredesvlag- het is een traditie geworden - op het plein voor het Gemeentehuis. Burgemeester Waaijer zei in zijn toespraak o.m. dat voor echte vrede men moet kunnen vergeven; De voorzitter van de RvK citeerde 

[de vredesvlag wordt gehesen.  Op de foto burgemeester Waaijer en de Rvk leden Dik Kompier en Henk Timmerman]

een tekst van de profeet Jesaja,”vrede is een vrucht van gerechtigheid” en zei dat we mogelijk  nog meer voor gerechtigheid dan voor vrede moeten vechten.

Op zaterdag 22 september werden 750  ‘vredeskoeken’ , vergezeld van een uitnodiging deel te nemen aan(onderdelen van) de vredesweek, aan het winkelend publiek uitgereikt. 

[één van de vredeskoeken]

Later op de dag werd begonnen aan de klus om een deel van de sporthal De Cuyl te veranderen in een kerkzaal. Veel handen maakten

[het begin van een flinke klus];

zwaar werk licht. Het duurde enkele uren (vloerbescherming, podium. geluidsinstallatie, stoelen,inclusief vervoer ervan)  maar alles gelukte op tijd. Op zondag was alles klaar voor de vredesdienst. Alle kerken van Oegstgeest hielden zondagochtend hun deuren gesloten. Rond 550 mensen namen deel aan de viering in De Cuyl. De kinderen hadden gedeeltelijk een eigen programma: pastor Van Beurden sprak met hen bij een paar poppen,die er uitzagen als letterlijk harteloze mensen, woestelingen zonder gezicht en nam ze bij de hand naar hun eigen ruimte.

 

 

[De kerk was vol]

 [de harteloze poppen]

 [de kinderen gaan naar de nevendienst]

[de poppen hebben een hart gekregen]

Tegen het eind van de viering kwamen de kinderen terug met de poppen die inmiddels harten hadden gekregen en er nu heel “vreedzaam“ uitzagen

De viering werd op een indrukwekkende manier afgesloten; een zegenbede van alle pastores , een uiting van de door zo velen zo zeer gewenste oecumene

 [ de zegenbede van alle pastores]

Na de viering bleef men intensief napraten en ontmoetten aanwezigen die gewoon zijn naar de “eigen kerk” te gaan kerkgangers van andere kerken.

De volgende dinsdag was er in het Dorpscentrum binnen het thema van de vredesweek een avond met filmbeelden, protestliederen en  een verteld verhaal. Indrukwekkende  muziek  van Carl Jenkins begeleide imponerende filmbeelden van de verschrikkingen van oorlog en de hunkering naar vrede: “The armed man”. Martijn van Kogelenberg zong protestliederen uit vele landen, van Pete Seger, Leonard Cohen, Tom Lehrer, George Brassens, Fons Jansen, om enkele te noemen. Michael Driebeek van der Ven vertelde een pracht verhaal over belevenissen van een soldaat uit de Napoleontische tijd in Oegstgeest.

 

 

[Martijn van Kogelenberg]

De donderdag avond was een avond van gedichten. Ronald da Costa en Mireille Stuart lazen enkele gedichten voor. Punto Bawono luisterde de avond op met barokmuziek gespeeld op de luit.

[Punto Bawano]

Hoogtepunt van de avond was de uitslag van de gedichtenwedstrijd met als thema “De Ander”. Meer dan dertig gedichten waren ingestuurd, ook van (ver) buiten Oegstgeest. De jury (Ronald da Costa, Inge Harkema, Gerwin van der Werf) hadden een lastige taak. Zij beoordeelden de gedichten die zonder de naam van de schrijvers aan hen waren voorgelegd. Het gedicht Vrede van Robert Roth werd als winnend aangewezen.

[juryvoorzitter Ronald da Costa feliciteert de winnaar Robert Roth]

De week werd afgesloten op de late vrijdagmiddag  bij De Verhalenverteller. Burgemeester Waaijer sprak inspirerende woorden, Michael Driebeek van der Ven  vertelde opnieuw een verhaal over een Oegstgeester geschiedenis en er werd Klezmer muziek gespeeld.

 

[Michael Driebeek van der Ven]

De vredesweek 2014  inspireerde op diverse manieren, muziek, gedichten, film. De vredesdienst  op de zondag was voor velen een indrukwekkende viering in een tijd  waarop opnieuw meer over strijd, onvrede, ongerechtigheid, wreedheden wordt gehoord dan over de vrede waar ieder weldenkend mens zo sterk naar verlangt.

U vindt hier informatie van de voorgaande vredewerken