Vredesweek 2013

De “vredesweek” is in Oegstgeest een traditie geworden. Ook dit jaar besteedde de Raad van Kerken ruime aandacht aan de door IKV Pax Christie geïnitieerde landelijke vredesweek. Het thema was dit jaar Act for Peace.

Op vrijdag 20 september werd de vredesvlag gehesen op het plein voor het Gemeentehuis, na korte toespraken van wethouder Jos Roeffen en de voorzitter van de Raad van Kerken Henk Timmerman. 

De veelkleurige vredesvlag symboliseert niet alleen de zo zeer gewenste vrede tussen alle mensen, maar staat ook voor vrijheid en gelijkwaardigheid van allen, ongeacht ras of geaardheid. 

Op de volgende zondag vonden in alle kerken van Oegstgeest vredesdiensten plaats. In deze diensten werden gedeelten van de liturgie verzorgd door vertegenwoordigers van een “andere kerk”.

Op dinsdag 24 september werd in het Gemeentecentrum de intrigerende film “the Sirian Bride” vertoond. De film over de conflicten in het Midden Oosten werd gevolgd door een discussie o.l.v. Ton Nepvanger van het diaconaal centrum De Bakkerij in Leiden.

    

De vredesweek werd afgesloten met een bijenkomst bij  De Verhalenverteller aan De Lange Voort. Er was een opvallende act (for peace) van de straattoneelgroep Fields of Wonder. Leerlingen van het Duinzigtcollege zongen o.l.v. hun leraar Rob Koolemans Beynen en wethouder Johanna Haanstra voerde namens de gemeente Oegstgeest het woord. 

De lokale pers besteedde ruime aandacht aan de vredesweek. Er werden aankondigingen en verslagen in de kranten opgenomen. In de Oegstgeester Courant verschenen in de weken voorafgaande aan de vredesweek een viertal columns geschreven door dorpsgenoten uit verschillende leeftijdsgroepen.

(de foto’s zijn gemaakt door Aaltje en Dik Kompier)