Impressies van de Vredesweek 2014 in Oegstgeest Wapen je met Vrede

In de aanloop naar de vredesweek werd er in de locale pers veel aandacht besteed aan het programma: columns en interviews in de Oegstgeester Courant. Ook  publiceerde dezelfde krant uitgebreid over het programma en verschenen er verslagen over de verschillende activiteiten.

De vredesweek werd dit jaar op vrijdag 19 september geopend met het hijsen van de vredesvlag- het is een traditie geworden - op het plein voor het Gemeentehuis. Burgemeester Waaijer zei in zijn toespraak o.m. dat voor echte vrede men moet kunnen vergeven; De voorzitter van de RvK citeerde 

<robin>

[de vredesvlag wordt gehesen.  Op de foto burgemeester Waaijer en de Rvk leden Dik Kompier en Henk Timmerman]

een tekst van de profeet Jesaja,”vrede is een vrucht van gerechtigheid” en zei dat we mogelijk  nog meer voor gerechtigheid dan voor vrede moeten vechten.

Op zaterdag 22 september werden 750  ‘vredeskoeken’ , vergezeld van een uitnodiging deel te nemen aan(onderdelen van) de vredesweek, aan het winkelend publiek uitgereikt. 

[één van de vredeskoeken]

Later op de dag werd begonnen aan de klus om een deel van de sporthal De Cuyl te veranderen in een kerkzaal. Veel handen maakten 

[het begin van een flinke klus]

zwaar werk licht. Het duurde enkele uren (vloerbescherming, podium. geluidsinstallatie, stoelen,inclusief vervoer ervan)  maar alles gelukte op tijd. Op zondag was alles klaar voor de vredesdienst. Alle kerken van Oegstgeest hielden zondagochtend hun deuren gesloten. Rond 550 mensen namen deel aan de viering in De Cuyl. De kinderen hadden gedeeltelijk een eigen programma: pastor Van Beurden sprak met hen bij een paar poppen,die er uitzagen als letterlijk harteloze mensen, woestelingen zonder gezicht en nam ze bij de hand naar hun eigen ruimte.

 

 

[De kerk was vol]

 [de harteloze poppen]

  

 [de kinderen gaan naar de nevendienst]

 

[de poppen hebben een hart gekregen]

Tegen het eind van de viering kwamen de kinderen terug met de poppen die inmiddels harten hadden gekregen en er nu heel “vreedzaam“ uitzagen

De viering werd op een indrukwekkende manier afgesloten; een zegenbede van alle pastores , een uiting van de door zo velen zo zeer gewenste oecumene

 

 [ de zegenbede van alle pastores]

Na de viering bleef men intensief napraten en ontmoetten aanwezigen die gewoon zijn naar de “eigen kerk” te gaan kerkgangers van andere kerken.

De volgende dinsdag was er in het Dorpscentrum binnen het thema van de vredesweek een avond met filmbeelden, protestliederen en  een verteld verhaal. Indrukwekkende  muziek  van Carl Jenkins begeleide imponerende filmbeelden van de verschrikkingen van oorlog en de hunkering naar vrede: “The armed man”. Martijn van Kogelenberg zong protestliederen uit vele landen, van Pete Seger, Leonard Cohen, Tom Lehrer, George Brassens, Fons Jansen, om enkele te noemen. Michael Driebeek van der Ven vertelde een pracht verhaal over belevenissen van een soldaat uit de Napoleontische tijd in Oegstgeest.

 

 

[Martijn van Kogelenberg]

De donderdag avond was een avond van gedichten. Ronald da Costa en Mireille Stuart lazen enkele gedichten voor. Punto Bawono luisterde de avond op met barokmuziek gespeeld op de luit.

[Punto Bawano]

Hoogtepunt van de avond was de uitslag van de gedichtenwedstrijd met als thema “De Ander”. Meer dan dertig gedichten waren ingestuurd, ook van (ver) buiten Oegstgeest. De jury (Ronald da Costa, Inge Harkema, Gerwin van der Werf) hadden een lastige taak. Zij beoordeelden de gedichten die zonder de naam van de schrijvers aan hen waren voorgelegd. Het gedicht Vrede van Robert Roth werd als winnend aangewezen.

[juryvoorzitter Ronald da Costa feliciteert de winnaar Robert Roth]

De week werd afgesloten op de late vrijdagmiddag  bij De Verhalenverteller. Burgemeester Waaijer sprak inspirerende woorden, Michael Driebeek van der Ven  vertelde opnieuw een verhaal over een Oegstgeester geschiedenis en er werd Klezmer muziek gespeeld.

 

 

[Michael Driebeek van der Ven]

De vredesweek 2014  inspireerde op diverse manieren, muziek, gedichten, film. De vredesdienst  op de zondag was voor velen een indrukwekkende viering in een tijd  waarop opnieuw meer over strijd, onvrede, ongerechtigheid, wreedheden wordt gehoord dan over de vrede waar ieder weldenkend mens zo sterk naar verlangt.