Vredesweek 2015

Vredesweek 2015

De Raad van kerken heeft in het kader van de Vredesweek 2015 het volgende programma vastgesteld:

Vrijdag 11 september 16.30 uur; op het plein voor het Gemeentehuis - een teken van de plaats van de kerken in onze samenleving - wordt de vredesvlag gehesen; vanaf die dag wappert deze vlag ook bij de kerken. 

Woensdag 16 september 20.00 uur, Regenboogkerk; vredesweeklezing door Liesbeth van der Heiden; vrije toegang

  De lezing gaat over de vraag hoe kerken en (kerkelijke) vredesbewegingen moeten omgaan met (religieus geïnspireerd) terrorisme.  Enerzijds zijn christenen (potentiële) slachtoffers van dergelijk terrorisme, anderzijds zijn er in het maatschappelijk debat ook geluiden die alle religies over één kam scheren als mogelijke bronnen voor terrorisme. 

 Liesbeth van der Heide MA werkt sinds 2011 bij het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van de Universiteit Leiden. Ze doet onderzoek naar de-radicalisering en rehabilitatie van gewelddadige extremisten, lawfare (de impact van terrorismeprocessen op de staat, recht en de maatschappij), veiligheid in internationale betrekkingen, en  " lone wolf "  terrorisme. Op dit moment coördineert zij een project over de rehabilitatie en re-integratie van gewelddadige extremisten. Binnen dit project worden diverse trainingen ontwikkeld en geïmplementeerd in Zuidoost Azië, Afrika en het Midden-Oosten.

 

Donderdag 17 september; 19.30 uur,Dorpscentrum; vertoning van de film Agent of Grace met een inleiding door en discussie o.l.v. dr. Koos van der Bruggen; vrije toegang.

  De film Agent of Grace gaat over het leven van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. De film geeft een goed beeld van het leven van Bonhoeffer en zijn strijd tegen het verschrikkelijke nazi regime. Hij werkte in de Duitse contraspionage als geheim agent. In1943 wordt hij gearresteerd en gevangen gezet. Toen de oorlog bijna voorbij was werd hij samen met o.a. de bekende Admiraal Canaris op beestachtige manier door het nazi regime vermoord.

Koos van der Bruggen zal in zijn inleiding op de grote betekenis van Bonhoeffer, die wel eens een protestantse heilige is genoemd, ingaan.

 

Zondag 20 september; in alle kerkdiensten in Oegstgeest wordt aandacht besteed aan het thema van de vredesweek Vrede verbindt

De RvK hoopt op ruime belangstelling voor dit programma. 

Namens de Raad van Kerken, Henk Timmerman.