home

samenwerkingsorgaan van Oegstgeester kerken

De Raad van Kerken Oegstgeest is een samenwerkingsorgaan van drie Oegstgeester kerken en twee kerken die als waarnemer betrokken zijn.

Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken:

1) de oecumenische dialoog, waarbij het zowel gaat om de dialoog tussen de lidkerken onderling, als om de dialoog met kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn;

2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving, waarbij het erom gaat een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving vanuit een specifiek christelijke benadering. Binnen deze beleidslijn is er ook aandacht voor de ontmoeting met mensen van andere religies.

Leden:

Cor van Beuningen (voorzitter) – Parochiekern H. Willibrord
Koos van der Bruggen – Parochiekern H. Willibrord
Tjeerd Heslinga – Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
Daniël Hornis - Kerk van de Zevende-dags Adventisten
Ronald Klink - Kerk van de Zevende-dags Adventisten
Jasper de Kogel (secretaris) - Protestantse Gemeente te Oegstgeest
Peter Winnubst - Parochiekern H. Willibrord

 

Op de hoogte blijven van RvKO?


1 + 2 =

[x] dit niet meer tonen