Actueel

HELAAS
gaan de Christelijke meditatie op 14 juni
en de
Oecumenische ouderenbijeenkomst op 1 juli
NIET DOOR.