Oecumenische avondgebeden

In de veertigdagen tijd 2023 werd er iedere woensdagavond een oecumenisch avondgebed gehouden in de Groene of Willibrord Kerk met als thema 6 belangrijke personen uit het evangelie:
Maria van Magdala, Zacheüs, De vrouw die Jezus' voeten zalfde, Tomas, Judas, Petrus.

Ook gingen we drie maal "Samen aan Tafel" en besteedden we aandacht aan diaconale projecten in Syrië, de stichting Gave en de Vastenactie in Malawi.