• OKe

OKe

De Raad van Kerken Oegstgeest is verantwoordelijk voor de uitgave van een gezamenlijk kerkblad OKe. De OKe bestond in 2020 al 50 jaar.

Sinds 1970 wordt het blad huis aan huis bezorgd, behalve bij wie te kennen heeft gegeven het blad niet te willen ontvangen. De oplage is 8800. De deelnemende kerken hebben hun eigen rubrieken, waarin zij hun eigen kerkberichten en publiceren. De gezamenlijke redactie verzorgt het algemene deel met daarbij in elk nummer aandacht voor een inhoudelijk thema. Daarnaast brengt zij zakelijke informatie, zoals een overzicht van diensten en vieringen en relevante actuele berichten.

De pdf-opmaak van de hieronder gearchiveerde afleveringen van OKe is interactief. Dit betekent dat alle websites en e-mailadressen die vermeld staan kunnen worden aangeklikt .