• Vormingsactiviteiten "HET GROENE BOEKJE"

Vormingsactiviteiten "HET GROENE BOEKJE"

Luisteren

De Werkgroep Vorming van de Raad van Kerken Oegstgeest verzorgt elk jaar een boekje met allerlei activiteiten op het snijvlak van geloof en samenleving, het zo geheten Groene Boekje. Deze activiteiten worden zoveel mogelijk gekoppeld aan een centraal overkoepelend jaarthema, voor seizoen 2023-2024 is dat Luisteren.
U vindt het archief van de Groene Boekjes met de jaarprogramma's op de bladzijde PROGRAMMA.

Let ook op het blok ACTUEEL op deze pagina en raadplaag de AGENDA!
PROGRAMMA 2023-2024:
LUISTEREN