• Diaconaal Platform Oegstgeest (DPO)

Diaconaal Platform Oegstgeest (DPO)

Diaconie is hulp bieden aan allen die het nodig hebben, uitgaande van de bijbelse opdracht om naar de naaste om te zien. Deze hulp wordt al door veel kerken vorm gegeven vanuit hun eigen gemeenschap.

Het Diaconaal Platform Oegstgeest (DPO) wil de diaconale hulp bundelen waar dat kan en nodig is en wil de kennis en kunde delen die in de Oegstgeester kerken aanwezig is.

Het idee van een Diaconaal Platform is niet nieuw. In veel plaatsen in Nederland is al een dergelijk platform actief. Omdat de laatste jaren in Oegstgeest veel diaconale  initiatieven en projecten  zijn gestart is het moment aangebroken om ook een diaconaal platform voor Oegstgeest op te richten.

De denkgroep heeft gekozen voor een lichte constructie om ruimte te creëren en mee te kunnen bewegen in het proces van de ontwikkelingen.