• Raad van Kerken in Nederland

Raad van Kerken in Nederland

De Raad van Kerken Oegstgeest maakt deel uit van de Nederlandse Raad van Kerken.


De Raad van Kerken in Nederland is een landelijk samenwerkingsverband van 18 christelijke kerken en organisaties en werd opgericht op 21 juni 1968.

De Raad van Kerken wordt bestuurd door de Plenaire Raad. Deze wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle aangesloten kerken, het moderamen (dagelijks bestuur).

Voor de verschillende werkterreinen waarop de Raad actief is, zijn er beraadsgroepen die de Raad, gevraagd en ongevraagd, kunnen adviseren over kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er verschillende werk-en projectgroepen die zich richten op de uitvoering van een specifieke taak, project of opdracht.

Landelijk zijn circa 250 provinciale en lokale Raden van Kerken actief, die ter plaatse de missie van de Raad vorm geven.

Missie
Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken:

1) de oecumenische dialoog. Het gaat daarbij zowel om de dialoog tussen de aangesloten kerken onderling, als die tussen de aangesloten kerken en andere kerken en geloofsgemeenschappen.

2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving. Het streven is om vanuit een christelijke benadering een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving.Onderhoudt de contacten met de Raad van Kerken in Nederland.